Du benutzt eine Browser-Version, die wir nicht unterstützen. Für eine fehlerfreie Anzeige und Benutzung empfehlen wir dir die aktuelle Version von Firefox, Google Chrome, Safari oder Microsoft Edge.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum tartalmazza a FilmHome Kft. mint, szolgáltató (a továbbiakban: ’Szolgáltató’) által a www.scream.hu internetes oldalon (a továbbiakban: ’Honlap’) keresztül nyújtott streaming szolgáltatások (a továbbiakban: ’Szolgáltatás’) vásárlóira (a továbbiakban: ’Vásárló’) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ’ÁSZF’).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül a Vásárló által megvásárolható szolgáltatás vásárlási feltételeit tartalmazza.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1. Szolgáltató adatai

Név: FilmHome Kft.

Székhely: 1072 Budapest, Klauzál utca 26-28. 4. em. 8.

Cégjegyzékszám: 01-09-874352

Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25588899-2-42

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank

Számlaszám: HU36 1040 33015052 6748 7053 1005

E-mail cím:

info (a) filmhome(.)hu

A Szolgáltatás nyújtásához igénye vett tárhelyszolgáltató:

Neve: Magyar Hosting

Címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet

2. A Vásárlás feltételei és menete

2.1 Regisztráció

A Honlap tartalma korlátozottan érhető el a regisztrációval nem rendelkezők számára, a Szolgáltatás megrendelése kizárólag regisztráció birtokában lehetséges.

Honlapon a ’Belépés’ gombon keresztül az ’itt regisztrálj’ feliratra kattintva a kért adatok megadását követően végezhető el.

Regisztrálni lehetséges Google, Facebook vagy Apple fiókon keresztül is.

2.2 Szolgáltatás kiválasztása és megrendelése

Vásárló az alábbi módon tud megrendelést leadni a Honlapon elérhető Szolgáltatásokra:

A Honlapon a ’Fiókom’ menüpontra kattintva, a ’Tagság’-ot kiválasztva, az előfizetések kezelésekor tud új előfizetést megrendelni, ekkor a ’Szerezzen új előfizetést’ gombra kell kattintania.

Ekkor a Vásárlónak ki kell választania a kívánt fizetési módot, majd meg kell adnia az adott fizetési módhoz tartozó adatokat, ideértve a számlázási adatokat is.

Ezt követően el kell fogadnia jelen ÁSZF-ben, illetve az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, majd az ’Elfogadás és megrendelés’ gombra kell kattintania.

A rendelés feladása tehát az ’Elfogadás és megrendelés’ gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet!

Tájékoztatjuk Vásárlót, hogy a feliratkozással egy havi előfizetést tud megrendelni, mely automatikusan meghosszabbodik addig, ameddig az előfizetést le nem mondja.

Előfizetést lemondhatja a bejelentkezést követően az ’A fiókom’-on belül, a ’Tagság’-ot kiválasztva és rá kell kattintania a ’Lemondom a tagságot’ gombra, illetve ezt meg kell erősítenie.

Vásárló az előfizetéséhez tartozó tartalmakhoz az előfizetési díj kiegyenlítése után férhet hozzá.

2.2.1 Visszaigazolás

Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és emailben is értesíti a Vásárlót, ahol a Vásárló megrendelésének száma is megtalálható.

2.3. Szolgáltatás árának megfizetése

A Honlapon feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a Honlapon a Szolgáltatások mellett talál a Vásárló. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os szolgáltatás esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált szolgáltatás).

Ilyen esetekben Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a Szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a Szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

2.4. Adatbeviteli hibák javítása

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására az űrlap módosításával.

Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy módosítását. A hibás rendelés törlését a regisztrációkor megadott email címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló a Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.

2.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a megrendeléseket automatikusan feldolgozza és e-mail értesítésben visszaigazolja a Vásárló részére a megrendelés elfogadását és a szerződés létrejöttét, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Szolgáltatások felsorolását, mennyiségét, a Szolgáltatás árát, a fizetendő végösszeget és a Szolgáltató elérhetőségi adatait.

A visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésre vonatkozó visszaigazoló emailt.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

2.6. Fizetés

A Kiválasztott előfizetés díját a Vásárló a Paypal rendszeresen keresztül bankkártyás fizetéssel tudja kiegyenlíteni.

2.6. Számla

Szolgáltató a Vásárló részére elektronikus úton a megadott email címére küldi el számláját.

3. A Szolgáltatás igénybevétele

Vásárló a sikeres vásárlást követően a Honlapon a ’Filmek’, illetve a ’Sorozatok’ gombokra kattintva érheti el a streaming tartalmakat, melyeket az előfizetés alatt korlátlan számban megtekinthet, visszajátszhat.

4. A Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos felelősség

Szolgáltató nem vállal felelősséget:

 • azért, ha a Vásárló által használt internet böngésző nem megfelelően működik,
 • a Vásárló internetszolgáltatójának hibájából eredően nem tudja elérni a Honlapot,
 • a Vásárló előzetes elvárásainak való megfelelésért,
 • a Honlap és a Szolgáltatás folyamatos elérhetőségéért.

A Szolgáltatás igénybevétele minden esetben elektronikus úton valósul meg. Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltatás használata során adatforgalmat generál és az ebből származó költségek a Vásárlót terhelik. Szolgáltató jogosult a Honlapon elérhető videók megtekintési lehetőségét csökkenteni, videót levenni, valamint az elérhető videók körét módosítani. Kizárólag Vásárló felelős azért, hogy kiskorúak számára engedélyezési a videó megtekintését. Vásárló kizárólag saját használatra rendelkezhet előfizetésével, azt nem adhatja át vagy oszthatja meg mások részére sem ingyen, sem ellenérték fejében. Vásárló kizárólag megtekintési jogosultsággal rendelkezik az előfizetés ideje alatt, amely az elérhető videók korlátlan számú megtekintését biztosítja. Vásárló nem jogosult a videók letöltésére, többszörözésére, rögzítésére, megosztására és nyilvánossághoz közvetítésére.

5. Értékesítés külföldre

A Szolgáltató nem különbözteti meg az értékesítés során a Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárlókat.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak a vonatkozó 2018/302/EU rendelet előírásaival együtt. Szolgáltató emellett tájékoztatja Vásárlót, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2017/1128 számú, az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságáról szóló rendeletének értlemében biztosítja a Szolgáltatások változatlan tartalommal megvalósuló elérhetőségét az az Európai Gazdasági Térségen belül. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásoknak az Európai Gazdasági Térségen kívüli elérhetőségét korlátozni.

A külföldi értékesítés során a kommunikáció és a vásárlás nyelve a magyar nyelv, Szolgáltató nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

A Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Szolgáltatással kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

A fizetés az Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg. A Szolgáltató visszatarthatja a Szolgáltatás átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Szolgáltatás árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Szolgáltatás esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét), amennyiben a Szolgáltatás ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót. A Szolgáltató a Szolgáltatás átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is.

6. A Vásárlót megillető elállási és szavatossági jogok

A Vásárlót a Honlapon értékesített Szolgáltatások esetén:
 • Fogyasztónak minősülő vásárlót felmondási jog illet meg,
 • valamennyi Vásárlót kellékszavatossági jog illet meg.

6.1.Elállási és felmondási jog

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Vásárló a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási (elállási) jogát.

  Vásárló a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett elérhetőségeinek egyikére. Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető felmondási nyilatkozat mintát is. A Vásárló határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló felmondási nyilatkozatának megérkezését.

  Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

  Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárló levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Szolgáltatástól való elállás esetén Vásárlónak figyelembe kell vennie, hogy Szolgáltató csak a szolgáltatás azon díját köteles visszatéríteni, amit a Vásárló még nem vett igénybe. Amennyiben tehát a Vásárló akkor mondja fel a szerződést, amikor már megtekintett a Szolgáltatásban elérhető videókat, úgy a Szolgáltató arányos díjat számíthat fel a Vásárlónak.

A felhasználás mértékét a Szolgáltató minden esetben egyedileg állapítja meg!

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.2. Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a szolgáltatás valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved, így különösen, ha a szolgáltatás vagy a Honlap a Szolgáltató oldaláról elérhetetlen) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek a szolgáltatásnyújtás időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

  A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

  Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

  A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

  A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Vásárló a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1-es pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja. Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló jogosult:

 • Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére

A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Telefonszáma: (72) 507-154, 06-20-283-3422
Email:kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500, (76) 501-532 Fax száma: (76) 501-538 E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976 Fax száma: (66) 324-976 E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-871 E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I.em. 111. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Telefonszáma: (1) 488-2131 
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-217 E-mail: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefonszáma: (52) 500-745, (52)500-710 Fax száma: (52) 500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu, Nemes.Brigitta@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. em. 303-304. Telefonszáma: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14. Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Balassi Bálint u. 25. IV/2. Telefonszáma: (1)-792-7881 Fax: (1)-792-7881 E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000, (82) 501 026 E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180 E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661, 06-30-664-2130 Fax száma: (74) 411-456 
E-mail: kamara@tmkik.hu , monus.greta@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. Levelezési cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356, (94) 506-645 
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116. Levelezési cím: 8210 Veszprém Pf.: 220. Telefonszáma: (88) 814-111, (88) 814-121 Fax száma: (88) 412-150 E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 • Online vitarendezés

  Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken (Amennyiben a link nem nyitha meg az oldalt, kérjuk másolja be ezt a URL-t a böngészőbe: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false)

  elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

  Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jár el az online adásvételi szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 • Bírósági eljárás kezdeményezésére.

8. Egyéb rendelkezések

8.1 Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

8.2 Szerzői jogok

Az Szolgáltatásban elérhető videók szerzői jogi védelem alá tartoznak. A szerzői jogok jogosultja, illetve a feljogosított felhasználó kizárólag a Szolgáltató, mint jogi személy és a kapcsolódó személyi és vagyoni jogokat saját nevében gyakorolja. A szellemi alkotásokat a szerzői jog ide vonatkozó részei védik.

A videók egészének vagy egyes részeinek bármilyen módon történő reprodukálását, átdolgozását, a Szolgáltató megtiltja, továbbá nyilvános bemutatás, részben vagy egészben történő közzététel, fájlmegosztó weboldalakra való feltöltés bármely formában vagy eszközzel a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. A Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a jelentkezés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel az általa használt domain nevekre, az ezekhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. 11. 01.

Félelem és reszketés, bárhol, bármikor!
Kényelmesen otthonról vagy úton, laptopon, táblagépen és okostelefonon! Töltsd le a Scream appot!